Trykk 1 for å bli koblet sammen med første ledige person. Trykk 2 for å lytte til presentasjoner. Trykk 3 for å velge hvem du vil snakke med. 29,90 kr/min
 
Drømmer og tegn fra himmelen
Drømmer og tegn fra himmelen

Drømmer og tegn fra himmelen

Drømmer og tegn fra himmelen høres fint ut. Hvordan skal man forstå dette og plukke opp de rette signaler?

Drømmer er hallusinasjoner som oppstår under søvnen. I våre drømmer ser vi gode ting og dårlige ting. I verste fall ser vi avdøde mennesker og får inntrykk av at de er sinte på oss. I de skremmende drømmene skjer det ofte at ting dukker opp på en måte vi ikke kan forklare.

Disse vonde drømmene kalles mareritt. Disse marerittene har spesielt levende og forstyrrende innhold, vanligvis ledsaget av et sterke negative emosjonelle gjensvar (for eksempel frykt, skrekk, fortvilelse, angst, tristhet, etc.).

Drømmer og tegn fra himmelen.

Når vi sover går vårt sinn inn i en tilstand hvor vi kan koble til åndeverden eller himmelen. I den tilstanden kan vi kontakte våre kjære som er i himmelen og ønsker å snakke med oss. Disse drømmene er som en bro mellom den fysiske verden og åndeverdenen, men vi vet at vi noen ganger tenker negativt i våre drømmer, og på grunn av det får vi mareritt. Et mareritt forstyrrer vår kommunikasjon med våre kjære fra himmelen. Vi glemte veien og gikk til en annen verden hvor vi bare ser de tingene vi er redde for. Hvis vi tenker på positive og gode ting (sjeler), forsvinner dette marerittet.

Du kan kun nå drømmer og tegn fra himmelen hvis ditt sinn er i en fredelig tilstand. Det er mange grunner til et mareritt, men hvis du følger retningslinjene jeg vil foreslå, kan du unngå dem.

Du holder frykten dypt inne i ditt sinn:

Mange av mine klienter kommer til meg med frykt for å miste noen bare fordi de trodde at tankene har spilt dem et puss. Etter å ha lyttet til slike historier, smiler jeg noen ganger til dem fordi de antar at deres partner ikke er trofast mot dem, dette uten å ha undersøkt noe. Jeg forsikrer dem om at folk oftest tar feil når det gjelder dette. Partneren deres tenkte aldri å narre dem, og jeg fant dyp kjærlighet og bånd mellom dem. Det er bare frykten de har i tankene som setter seg fast i dem, og skaper myter om deres partner.

Løsning:

Engler kommer alltid til oss med åpne armer og når vi har denne typen problem, må vi overlevere dette stresset til dem. De vet hvordan de skal håndtere dem. Tro på dem, de kan helbrede deg stille og rolig og vil ta vare på deg fra himmelen.

Negative bølger fra feil mennesker:

Flere ganger sitter vi sammen med andre og vi føler oss ukomfortable med det som blir sagt. Vi oppfatter at det de sier er det motsatte av hva vi mener. Vi alle er koblet sammen med hverandre gjennom energi, men hvis vi kommer i kontakt med noen som er fulle av negativ energi mister vi vår positivitet. De tærer på vår positive energi. Dette skjer når den andre personen ikke vil at du skal lykkes. De vil at du skal mislykkes i det du holder på med. Noen ganger skjer dette når vi avslutter et forhold.

Løsning:

For å løse dette problemet kan du bruke "Psychic Protection" eller det vi kaller psykiske beskyttelsesteknikker (mer om dette senere). Det hjelper oss mye ved å forhindre at vi blir fylt av negativ energi. Det gjenspeiler den negative energien hos kilden. Vi kan gjøre denne beskyttelsen mye sterkere ved å meditere på et rolig sted, og huske på våre kjære. Det er veldig nyttig når vi snakker med personen ansikt til ansikt. Når du har en tøff tid, bidrar dette til å filtrere ut all negativitet fra deg.

Nylig mistet dine kjære:

Når noen som var svært viktig for deg i ditt liv døde, har du dem i minnet og husker dem hele tiden. Når dette vedvarer, føler du tristhet og smerte for dem, noe som fører til negative tanker hos deg. Du tror at de er sint på deg, selv om de er i himmelen. Du føler dypt i deg selv at hvis du hadde en sjanse, kunne du ha reddet dem. Du må minne deg selv på at de er på et fredelig sted fordi himmelen er for fred, ikke for sinne.
Løsningen på dette problemet er veldig enkel. Når du har slike mareritt, må du huske den gode tiden du hadde med den personen. Prøv å besøke vedkommendes grav eller hans/hennes favorittsted. Husk dagene dere tilbrakte sammen og de gode tingene dere gjorde sammen. Drømmer og tegn fra himmelen som er positive vil øke.

Ta dine bekymringer i morgen:

Mange ganger i løpet av en dag står vi overfor problemer, og ofte tar vi dem med til sengs. Dette er med på å gjøre livet vårt stressende. Det fyller tankene våre med negativ energi, og vi ser de dårlige tingene i drømmene våre. Det vi ser i drømmene våre, er helt avhengig av hva vi ser i vårt daglige liv. Det kan gi gode minner, men også dårlige.

Et mareritt kommer når det er bare dårlige ting og frykt som fyller tankene våre før vi går til sengs.

Løsning: For å løse dette problemet må du koble ut alle de dårlige tankene og være avslappet før du går til sengs. Det kan være lurt å ha penn og papir i nærheten av sengen og skrive ned alle de tingene som gir deg stress. Be så til englene om å vise en måte for å få løst disse problemene. Hvis du følger disse trinnene, så tro meg når jeg sier at det vil hjelpe mye. Vi overfører alt dette stresset til papir og deretter til englene for å finne riktig løsning.

Signaler og meldinger fra himmelen:

Noen ganger har vi en drøm der vi føler at noe ubehagelig kommer til å skje. Disse skumLE drømmene er sjeldne, men veldig viktige. Når engler vil advare oss om noe, viser de oss denne følelsen i drømmene. I de fleste tilfellene sender de disse meldingene til flere personer i familien vår. Derfor ser vi disse meldingene i drømmene våre oftere. Engler advarer oss og de vil at vi skal være forsiktige i forhold til hva som kommer til å skje.
Løsning: Når engler vet at det er en måte å unngå disse ubehagelige hendelsene, så sender de oss disse meldingene. Vi må dele disse meldingene til familiemedlemmene våre og vite om de har hatt lignende drømmer selv. Hvis det stemmer, må vi be om veiledning fra himmelen og englene.

Så her er konklusjonen - dine kjære ser deg fra himmelen og er klar til å hjelpe deg når de føler at du trenger deres veiledning. De er engler som lever i himmelen. De vil at vi skal gå til sengS med gode følelser, og legge alt stress til side. Engler vil ta seg av stresset vårt. Du kan bruke en hvilken som helst bønn før du går til sengs for å frigjøre all stress og negativ energi fra deg. Ikke glem at englene er med oss.

Nysing:

I dagens hightech-tid, der vitenskapen har hjulpet oss med å nå Mars, tror folk fortsatt på nyseovertroen. Selv om vi ikke klart kan fortelle når denne overtroen startet, følger folk fremdeles andres eksempel. Det finnes ingen fast bekreftelse på hvor dette startet, men dets tro eksisterer over hele verden.

Ifølge vitenskapen er nysing en reflekshandling i kroppen på grunn av fremmedpartikler, allergier, sykdom eller kulde. Med fokus på de siste århundrene, diskuterer man kun biologiske faktorer, troende trodde det kom som en pest fra Italia og Europa som kunne bli helbredet ved et fortryllende «God Bless You», eller på norsk «Prosit», etterfulgt av en annen persons nys. Et nys ble til tider ansett for å bringe lykke, men til andre tider uflaks. Slik tro fantes i land som Hellas, Romerriket og Egypt. Engelske case-studier av nysing viser en komplett ukentlig oppstilling av nysingens effekt i hverdagen.

Så tro det eller ikke, det er de som følger med og vurderer disse effektene. Hvis vi tar det vitenskapelig, er det lett å forstå nysingens effekt, og om årsakene er der, eller ikke. Bare betrakt deg selv og se på tidligere århundrers oppfatninger.

Snø-tenkere:

Å tenke på snøen, symboliserer helt klart tiden for forandring i livet. Denne endringen kan enten være positiv eller negativ. Slik vinteren fører til endring i været, symboliserer snøfallet også endringer i folks følelser og sinnsstemninger. På samme måte gjenspeiler snøen sin egen eksistens gjennom forskjellige livssituasjoner.
For eksempel kan et snøfall stå for en kjærkommen pause i livet til mennesker. De blir blir fri fra alle bekymringer i livet, og liker å lage snømenn og snøballer for moro skyld. Dette viser at positive, skjulte talenter og selvfølelse som har vært skjult i sjelen begynner å ta form.

På samme måte genererer den iskalde snøen en følelse av en vanskelig situasjon der vi blir fratatt livet. Denne tilstanden viser den negative energien, at det ikke er noen støtte for menneskelige forhold, i de verste tilfellene blir en person senket til et nivå der vedkommende ikke har noen selvtillit, en situasjon som virker fastfrosset. På den andre siden ligner den smeltende snøen de positive løsningene på livets problematiske situasjoner. Den inspirerer åndelig og energisk til å møte nye utfordringer.

Bare stopp opp og se på snøfallet, det viser tydelig at det kommende livet skal endre seg eller at det trenger en reformering. Denne tiden er full av nye åndelige, optimistiske, rolige og positive energier og for en ny start.

På denne måten, når de små vannpartiklene blir enige om å bli til snø, når de aksepteres av den menneskelige psykologi (enten positiv eller negativ), får snøen en helt annen innvirkning på menneskets sinn, sjel og kropp.

Åndelig hjemmerensing:

Når en person begynner å bli oppmerksom på de paranormale aktivitetene i sin hverdag, øker hans tro på Gud. Som sant er, er Gud den universelle skaperen. Det er Gud som skapte alt levende og ikke-levende, slik at folk enkelt kan se de paranormale aktivitetene i forhold til Gud. De tror på sin Gud som vil bli kvitt de unormale aktivitetene rundt dem. Folk begynner å tenke på dårlige ånder og deres gjerninger. Dette er aktiviteter som er tett knyttet til ens bolig og åndene som bor der. Ofte viser det seg at ikke alle ånder er skadelige. Det bekymringsfulle er at det forstyrrer sinnet.

For å få en løsning søker folk hjelp fra de hellige helgener slik at de kan sende åndene tilbake dit de hører hjemme, hos Gud. De hellige helgenenes tilbedere kan være kristne, hinduer, muslimer, sikher eller fra hvilken som helst annen religion. Alle følger nesten den samme prosedyren med litt forskjellige metoder for å befri en person som blir påvirket av åndene. I India finner vi mange åndelige guruer og hellige som har forbindelse med helbredende ånder.

Fjerning av de uønskede åndene krever en skikkelig prosedyre. Det krever noen av de hellige verktøyene som er lett tilgjengelige på ethvert hellig sted og ute. Nedenfor lister vi opp noe av det som kreves av hellige ting og prosesser ved ånderensing eller husrensing.

1. Kors, davidsstjerne, eller en annen viktig religiøs talisman. Denne må bringes eller bæres åpenlyst under renseprosedyren.
2. Kosher eller havsalt og vievann som skal stenkes over alle inngangsdørene før du går inn.
3. Røkelse fra salvie som må flyttes med klokka mellom alle åpne utganger i huset fra innsiden og ut.
4. Gå med tente hvite lys gjennom hele huset for beskyttelse, hvitt helbredende lys påvirker innenfra.
5. Hellige, åndelige bønner som messes under hele renseprosessen.
6. Minimum to personer bør være til stede. Personen som opplever de paranormale aktivitetene bør holde seg utenfor huset for å styrke rengjøringsprosessen.
7. Åpne alle utganger som dører og vinduer slik at åndene kan forlate huset via alle utgangene fra innsiden.
Etter disse trinnene er renseprosessen fullført. Den berørte personen kan komme inn i huset med visshet og trygghet om at ånder ikke lenger er velkommen inn i huset.

Telepati:

Telepati er navnet på en kommunikasjonsmåte uten fysiske medier. Det er en form for ESP for eksempel ekstrasensorisk oppfattelse som er en direkte kommunikasjon fra sender til mottaker. Telepati er ikke kun knyttet til mennesker, det kan også oppleves mellom dyr og mellom mennesker og dyr.

Telepati er et komplekst tema som videre deles inn i 3 deler. Disse inkluderer

Fysisk
Mental
Emosjonell

Ulike former for telepati gir forskjellig nivå av forbindelse:

Fysisk - følelsen av smerte og sykdom kan oppleves sammen.
Mental - med denne typen telepati er det ikke behov for eksterne medier for kommunikasjon.
Emosjonelle - følelser hos den andre personen kan merkes uten å måtte si noe.

Bortsett fra naturlig medfødte telepatiske evner er det noen metoder der denne ferdigheten kan være mer rendyrket. En av de mest brukte metodene er zener-kortmetoden. Dette er et sett med fem forskjellige kort med unike bilder. Disse kortene deles tilfeldig ut uten å vise dem til utøveren. Nå blir fagpersonen eller utøveren bedt om å identifisere kortene uten å se på dem.

I likhet med disse tarot kortene er det en annen metode for å praktisere telepati. Her sendes informasjon til mottakeren uten å si noe, så skal mottakeren prøve å gjette meldingen. Ved gjentatt trening med disse øvelsene kan du perfeksjonere dine telepatiske evner.

 
Eila
LEDIG
 

Eilas gave er synskhet. Hun ser fortid, nåtid og fremtid. Relasjonsproblemer, økonomi,...

820 97 123MIN SIDE
 
Angelina
LEDIG
 

Angelina er en spådame som er spesialisert innen kjærlighet på spåtelefonen. La henne...

820 97 123MIN SIDE
 
Clair
LEDIG
 

Klarsynt, synsk spådame som er her klar til å gi deg spåtjenester og spå deg her på...

820 97 123MIN SIDE
 
Eliza
LEDIG
 

Eliza er en godhjertet og kjærlig spådame som ønsker at du skal få klare svar og...

820 97 123MIN SIDE
 
 

Interessante artikler

Ring en klarsynt

Ring en klarsynt

Litt av en oppfordring, ring en klarsynt. Ja, noen ganger i livet bør en gjøre det, ring en klarsynt og få noen...
 
Tarotkort

Tarotkort

Lar man tarot kortvise veien i fremtiden kan man lett bli lurt, tenker nok en mange. Hva er egentlig tarotkort?
 
Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Hva søker jeg etter når jeg vil finne den rette til å hjelpe? Medial rådgivning – en jungel av tilbud, er ikke helt...
 
Spor i snøen

Spor i snøen

Merkelige spor i snøen. Min intuisjon hjalp meg å finne koblingen mellom et spørsmål fra en kunde og spor i...
 
Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Mange ganger i livet kommer man til et veikryss. Hvilken vei er riktig for deg? Kan en pendel hjelpe å vise...
 
 
 
 
820 97 123

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til bruken av cookies. Informasjon som samles inn av cookies kan inkludere hvor ofte du besøker nettsiden og fra hvilket land du surfer. Les mer

_