Trykk 1 for å bli koblet sammen med første ledige person. Trykk 2 for å lytte til presentasjoner. Trykk 3 for å velge hvem du vil snakke med. 29,90 kr/min
 
Synske personer – finnes de?
Synske personer – finnes de?

Synske personer – finnes de?

Synske personer, i dag møter man dem jo «over alt», men er de reelt synske? Synske personer - finnes de?

Synske personer - finnes de? Opp gjennom tidene har det alltid eksistert synske personer, personer som kunne ting ingen andre kunne. Vi kjenner dem helt tilbake til bibelhistorien, for hva var de som kaltes profeter, de fortalte om ting som skulle komme. Synske personer - finnes de?

I andre sammenhenger har de andre navn, i den norrøne tradisjonen finner vi for eksempel Volven. Kommer vi lenger opp og nærmere vår tid ble kloke koner, kvinner som kunne ting som ikke alle kunne sett på som trollkvinner og hekser, hekser som kjente til naturmedisiner, hvordan ting i naturen hang sammen, sett på som farlige og ugudelige. Disse måtte man bli kvitt, og utallige metoder ble brukt for å bevise at disse hadde forbindelse med djevelen. Ild- og vannprøver ble beordret av kirkens menn for å avsløre disse.

Ofte var det kvinner som ble utsatt for slik rettergang, men også enkelte menn. Ca 80% av de dømte var kvinner. Når en ser på sider der man kan kontakte synske personer, er det ofte kvinner, og noen menn. Når det derimot gjelder de som blir kjent, for eksempel gjennom media i dag, er forholdet mer likt selv om flertallet nok er kvinner.

Aksepten for disse tingene har i større eller mindre grad alltid vært der, men forskjellen er at det har blitt en større grad av offentlig aksept av at det finnes krefter og kunnskap som ikke alle besitter. Vi ser for eksempel at folk nå kan stå frem med sine evner uten å bli latterliggjort, for eksempel på messer som arrangeres med alternative krefter som tema, og fenomener som ”Snåsa-mannen” og den norske prinsessen som tror på engler og kontakt med døde.

Den gang hekseprosessene var på sitt mest omfangsrike som nå, finner man geografiske forskjeller, også i Norge. Det var kanskje ikke tilfeldig at flertallet av heksebålene brant nord i Norge. Den dag i dag er det nok mange som har møtt det andre oppfatter som overtro ved besøk i nordnorske bygder. Dette henger nok også sammen med nærheten til naturen og naturens krefter som naturlig gjør seg gjeldende i områder med en tøff natur.

Gudstro og overtro gikk hand i hand med kunnskap om naturen og evnen til å forutse værforandringer var viktige. Når noen i tillegg hadde evnen til å kontrollere naturens krefter, ble jo disse naturlig nok viktige for mange. Når det så kun var kirkens menn som kunne ha kontakt med Vår Herre, måtte jo naturlig nok andre få sine krefter fra «Hin Mann» som han oftest ble omtalt som, eller «Han Tykje». Å ta Djevelsens navn i sin munn var selvsagt utenkelig. På den måten ble disse selvsagt en trussel mot Kirken.

Heldig vis er vårt verdensbilde blitt utvidet, men fremdeles ser man hekseprosesser i mange land, særlig i Afrika og Asia. Så: Synske personer - finnes de? At det finnes mennesker nå og opp gjennom tidene som har vært annerledes, som som har gjort og sagt ting som andre mennesker ikke kan forstå er helt sikkert. Så kan man da spørre seg hva dette egentlig var. 

 
Eila
LEDIG
 

Eilas gave er synskhet. Hun ser fortid, nåtid og fremtid. Relasjonsproblemer, økonomi,...

820 97 123MIN SIDE
 
Angelina
LEDIG
 

Angelina er en spådame som er spesialisert innen kjærlighet på spåtelefonen. La henne...

820 97 123MIN SIDE
 
Clair
LEDIG
 

Klarsynt, synsk spådame som er her klar til å gi deg spåtjenester og spå deg her på...

820 97 123MIN SIDE
 
Varja
LEDIG
 

Varja er spådame på spåtelefonen, hun kommuniserer godt med både dyr og...

820 97 123MIN SIDE
 
 

Interessante artikler

Ring en klarsynt

Ring en klarsynt

Litt av en oppfordring, ring en klarsynt. Ja, noen ganger i livet bør en gjøre det, ring en klarsynt og få noen...
 
Tarotkort

Tarotkort

Lar man tarot kortvise veien i fremtiden kan man lett bli lurt, tenker nok en mange. Hva er egentlig tarotkort?
 
Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Hva søker jeg etter når jeg vil finne den rette til å hjelpe? Medial rådgivning – en jungel av tilbud, er ikke helt...
 
Spor i snøen

Spor i snøen

Merkelige spor i snøen. Min intuisjon hjalp meg å finne koblingen mellom et spørsmål fra en kunde og spor i...
 
Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Mange ganger i livet kommer man til et veikryss. Hvilken vei er riktig for deg? Kan en pendel hjelpe å vise...
 
 
 
 
820 97 123

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til bruken av cookies. Informasjon som samles inn av cookies kan inkludere hvor ofte du besøker nettsiden og fra hvilket land du surfer. Les mer

_