Trykk 1 for å bli koblet sammen med første ledige person. Trykk 2 for å lytte til presentasjoner. Trykk 3 for å velge hvem du vil snakke med. 29,90 kr/min
 
Sjette sans
Sjette sans

Sjette sans

Noen mennesker har en sjette sans. Hva slags sans dreier det seg om? Her tar forfatteren et lite dykk i vår sjette sans

Som kjent har vi mennesker fem sanser: Synet vårt, hørselen vår, luktesansen, smakssansen, og berøringssansen. Dette er opplest og vedtatt. Hver av disse fem sansene er tett knyttet til fysiske organer på kroppen. Synssansen er forbundet med øynene. Hørselen med ørene. Vi lukter med nesa, smaker med munnen (nærmere bestemt med smaksløkene på tunga), og kjenner berøring med huden på hele kroppen vår. Hva er denne sjette sans?


Nå er det vel påvist at det hele er litt mere sammensatt enn som så, og at sansene våre utfyller hverandre på flere måter. For eksempel virker det som om mennesker med nedsatt syn utvikler bedre hørsel for å kompensere; her gjør fraværet av en av sansene at en annen sans styrkes. Men det hender også at dersom en person mangler eller mister luktesansen vil han eller hun heller ikke kunne smake. Dette viser at lukte- og smakssansen henger sammen som en enhet. Det kan utvilsomt forskes mere på sansene og sanseorganene våre.

Men så er det denne mystiske sjette sans som vi hører om. Hvor hører den hjemme? Hva er den sjette sans for noe? Svaret vil oftest være at det dreier seg om intuisjon, om forutanelser. Dette er mye mindre håndgripelig enn de fem fysiske sansene med medhørende sanseorganer, for hvilket organ er det som håndterer det intuitive? Er det hjernen selv? Men vil det si at vi har nervetråder som er forbundet med... hva? som kan oppfange ikke-fysiske fenomener?

Nei, så snart vi prøver å forklare en sjette sans med noe fysisk så forsvinner det litt for oss. Den mest forståelige måten å forklare det på er vel at vi oppfatter ting med sinnet vårt. Det uhåndgripelige sinnet, som er beslektet med den enda mer uhåndgripelige sjelen. Å forklare intuisjon er for viderekomne, iblant kan den eneste muligheten være å akseptere at det bare er.

Klarsynte, synske og åndelige veiledere har sterk intuisjon. En sterk intuisjon kan brukes til å ta gode og riktige valg i komplekse situasjoner, ved at man ser eller aner utfallet av forskjellige handlinger i forkant. Iblant kan intuisjon sammenlignes med logikk eller erfaring i så måte, for i gitte situasjoner er det ganske innlysende hva utfallet vil bli hvis du velge den ene eller den andre handlingen (velger du å slå er det stor sannsynlighet for at du selv blir slått. Glemmer du å vanne plantene dine er det stor sannsynlighet for at de dør). Men intuisjon er allikevel noe annet og mer enn logikk og erfaring, fordi det svaret intuisjonen gir kan være riktig uten at det kan forklares på noen måte.

Man trenger ikke å være en utdannet eller selvutnevnt klarsynt for å ha sterk intuisjon, en sjette sans, intuisjon er ikke et fag som kan læres. Vi har alle medfødt intuisjon i større eller mindre grad. Men intuisjonen vi er i besittelse av kan trenes opp! Det handler om å stole på seg selv, og om å åpne for at informsjonen vi trenger finnes rundt oss, klar til å bli oppfattet og brukt på best mulig måte. Det handler om å kjenne etter, utenfor seg selv, og i seg selv. Det handler om å ønske å utvikle seg. Kanskje tiden er moden for at du selv skal utvikle din egen sjette sans?

 
Laura
LEDIG
 

Laura møter deg med et åpent sinn og guider deg gennom viktige valg i livet

820 97 123MIN SIDE
 
Amanda
LEDIG
 

Amanda er et utdannet medium som har lang erfaring med arbeid på spålinjen. Hun får...

820 97 123MIN SIDE
 
Eila
LEDIG
 

Eilas gave er synskhet. Hun ser fortid, nåtid og fremtid. Relasjonsproblemer, økonomi,...

820 97 123MIN SIDE
 
Angelina
LEDIG
 

Angelina er en spådame som er spesialisert innen kjærlighet på spåtelefonen. La henne...

820 97 123MIN SIDE
 
 

Interessante artikler

Ring en klarsynt

Ring en klarsynt

Litt av en oppfordring, ring en klarsynt. Ja, noen ganger i livet bør en gjøre det, ring en klarsynt og få noen...
 
Tarotkort

Tarotkort

Lar man tarot kortvise veien i fremtiden kan man lett bli lurt, tenker nok en mange. Hva er egentlig tarotkort?
 
Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Medial rådgivning - En jungel av tilbud

Hva søker jeg etter når jeg vil finne den rette til å hjelpe? Medial rådgivning – en jungel av tilbud, er ikke helt...
 
Spor i snøen

Spor i snøen

Merkelige spor i snøen. Min intuisjon hjalp meg å finne koblingen mellom et spørsmål fra en kunde og spor i...
 
Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Kan en pendel hjelpe å vise vei?

Mange ganger i livet kommer man til et veikryss. Hvilken vei er riktig for deg? Kan en pendel hjelpe å vise...
 
 
 
 
820 97 123

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til bruken av cookies. Informasjon som samles inn av cookies kan inkludere hvor ofte du besøker nettsiden og fra hvilket land du surfer. Les mer

_